Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

10 de juliol de 2017, 10:45

La FE CCOO PV ha recorregut la reordenació de la borsa de Mestres

11.619 persones es voran perjudicades. Pot donar-se indefensió i conculcar-se els principis de igualtat, mèrit i capacitat en l'accés al treball públic

L’Administració ha reordenat les llistes de professorat interí del cos de Mestres.
Des de 2012 (amb unanimitat sindical) cada persona tenia un nombre diferent en cada especialitat a la qual pertany, que depenia de la seua antiguitat en eixa especialitat. Després de la reordenació cada persona tindrà una única posició per a totes les seues especialitats. Segons les dades de Conselleria: 739 persones queden igual, 4.400 persones milloraran la seua situació i pujaran en la borsa i 11.619 persones empitjoraran la seua situació i descendiran en la borsa.
 
La FE CCOO PV entén que aquesta reordenació genera indefensió entre les persones afectades, que no podran comprovar si ha hagut alguna errada en la assignació del nou lloc en la llista. Conselleria va admetre en mesa que no podria evitar que hi haguera errors que beneficiarien a persones que havien sigut penalitzades.
 
A més a més l’accés a un lloc de treball, per a les persones que es presenten a una borsa extraordinària o a una oposició, ja no dependrà de la baremació de la borsa o de la nota de l’oposició, sinó del fet d’haver estat abans en una altra especialitat. Per això la FE CCOO PV pensa que els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de respectar-se en qualsevol procediment d’accés a borses queden conculcats, la qual cosa obri la porta a procediments d’impugnació de procediments i reclamacions judicials.
 
A més a més, no totes les persones van a tindre les mateixes oportunitats atès que no s’ha obert un procediment d’habilitació previ a la reordenació. D’eixa manera les habilitacions de les persones amb més antiguitat en les llistes sí van a servir per a reordenar-les i millorar les seues possibilitats d'obtindre una vacant en qualsevol de les seues especialitats, mentre que aquesta opció no està disponible per a les persones que han accedit al sistema els últims anys.
 
És per això que la FE CCOO PV considera que no s’hauria d’aplicar la reordenació de la borsa de Mestres i ha recorregut la resolució, en defensa dels drets de les persones interines. La FE CCOO PV demana a Conselleria que no s’aplique la reordenació en les adjudicacions d’inici de curs.
L’Administració ha reordenat les llistes de professorat interí del cos de Mestres.
Des de 2012 (amb unanimitat sindical) cada persona tenia un nombre diferent en cada especialitat a la qual pertany, que depenia de la seua antiguitat en eixa especialitat. Després de la reordenació cada persona tindrà una única posició per a totes les seues especialitats. Segons les dades de Conselleria: 739 persones queden igual, 4.400 persones milloraran la seua situació i pujaran en la borsa i 11.619 persones empitjoraran la seua situació i descendiran en la borsa.
 
La FE CCOO PV entén que aquesta reordenació genera indefensió entre les persones afectades, que no podran comprovar si ha hagut alguna errada en la assignació del nou lloc en la llista. Conselleria va admetre en mesa que no podria evitar que hi haguera errors que beneficiarien a persones que havien sigut penalitzades.
 
A més a més l’accés a un lloc de treball, per a les persones que es presenten a una borsa extraordinària o a una oposició, ja no dependrà de la baremació de la borsa o de la nota de l’oposició, sinó del fet d’haver estat abans en una altra especialitat. Per això la FE CCOO PV pensa que els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de respectar-se en qualsevol procediment d’accés a borses queden conculcats, la qual cosa obri la porta a procediments d’impugnació de procediments i reclamacions judicials.
 
A més a més, no totes les persones van a tindre les mateixes oportunitats atès que no s’ha obert un procediment d’habilitació previ a la reordenació. D’eixa manera les habilitacions de les persones amb més antiguitat en les llistes sí van a servir per a reordenar-les i millorar les seues possibilitats d'obtindre una vacant en qualsevol de les seues especialitats, mentre que aquesta opció no està disponible per a les persones que han accedit al sistema els últims anys.
 
És per això que la FE CCOO PV considera que no s’hauria d’aplicar la reordenació de la borsa de Mestres i ha recorregut la resolució, en defensa dels drets de les persones interines. La FE CCOO PV demana a Conselleria que no s’aplique la reordenació en les adjudicacions d’inici de curs.
L’Administració ha reordenat les llistes de professorat interí del cos de Mestres.
Des de 2012 (amb unanimitat sindical) cada persona tenia un nombre diferent en cada especialitat a la qual pertany, que depenia de la seua antiguitat en eixa especialitat. Després de la reordenació cada persona tindrà una única posició per a totes les seues especialitats. Segons les dades de Conselleria: 739 persones queden igual, 4.400 persones milloraran la seua situació i pujaran en la borsa i 11.619 persones empitjoraran la seua situació i descendiran en la borsa.
 
La FE CCOO PV entén que aquesta reordenació genera indefensió entre les persones afectades, que no podran comprovar si ha hagut alguna errada en la assignació del nou lloc en la llista. Conselleria va admetre en mesa que no podria evitar que hi haguera errors que beneficiarien a persones que havien sigut penalitzades.
 
A més a més l’accés a un lloc de treball, per a les persones que es presenten a una borsa extraordinària o a una oposició, ja no dependrà de la baremació de la borsa o de la nota de l’oposició, sinó del fet d’haver estat abans en una altra especialitat. Per això la FE CCOO PV pensa que els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de respectar-se en qualsevol procediment d’accés a borses queden conculcats, la qual cosa obri la porta a procediments d’impugnació de procediments i reclamacions judicials.
 
A més a més, no totes les persones van a tindre les mateixes oportunitats atès que no s’ha obert un procediment d’habilitació previ a la reordenació. D’eixa manera les habilitacions de les persones amb més antiguitat en les llistes sí van a servir per a reordenar-les i millorar les seues possibilitats d'obtindre una vacant en qualsevol de les seues especialitats, mentre que aquesta opció no està disponible per a les persones que han accedit al sistema els últims anys.
 
És per això que la FE CCOO PV considera que no s’hauria d’aplicar la reordenació de la borsa de Mestres i ha recorregut la resolució, en defensa dels drets de les persones interines. La FE CCOO PV demana a Conselleria que no s’aplique la reordenació en les adjudicacions d’inici de curs.
 

La FE CCOO PV ha recorregut la reordenació de la borsa de Mestres

10 de juliol de 2017, 10:45