Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

7 de novembre de 2017, 11:57

El professorat interí cobrarà sexennis

Es publica el Decret negociat per la FE CCOO PV

El professorat interí vorà reconegut el seu dret al cobrament de sexennis des d'este mes. S'ha publicat el Decret de formació que permetrà que tot el professorat, no només el funcionariat de carrera, com fins ara, cobre el complement associat a la formació.
 
Les persones interines amb 6 anys de serveis i 100 hores de formació reconeguda cobraran d’ofici el primer sexenni amb efectes administratius d'1 de gener de 2017 i econòmics d'1 de febrer de 2017. El segon sexenni, per als que tinguen 12 anys i 200 hores de formació, tindrà efectes en 1 de gener de 2018. Els sexennis 3, 4 i 5 començaran a tindre efectes l'1 de gener de 2019.
 
La FE CCOO PV va iniciar la campanya “reclama el teu sexenni” quan el anterior govern va impedir que el professorat interí puguera asolir el dret tot i que tinguera una sentència judicial favorable. La Llei de Pressupostos impedia el seu pagament. La FE CCOO PV va aconseguir la retirada de la disposició clau de la Llei de Pressupostos i va negociar després el Decret que es publica hui, acordat per unanimitat en la mesa sectorial.
 
Amb aquest Decret el professorat interí vorà reconeguts els seus sexennis totalment en un termini de anys, molt més ràpid que el pactat al seu dia per al funcionariat de carrera.
 
La FE CCOO PV valora molt positivament l’extensió d’aquest dret retributiu al col·lectiu docent que encara no el gaudia. La FE CCOO PV recorda que cal seguir treballant pels drets laborals que encara no té reconeguts aquest professorat, com ara acumulacions de lactància, llicències i reduccions de jornada.

El professorat interí cobrarà sexennis

7 de novembre de 2017, 11:57