Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

9 de novembre de 2017, 13:38

La FE CCOO PV dóna suport a la convocatòria de 3000 vacants del cos de Mestres en 2018

L'oferta d"ocupació desenvolupa l"Acord aconseguit per CCOO en març La FE CCOO planteja un model transitori d"accés que valore al màxim l’experiència

La mesa sectorial d’Educaió ha tractat hui el Decret d’oferta d’ocupació, resultat del desenvolupament de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública signat al març entre el Ministeri d’Hisenda i CCOO i altres sindicats.
 
Al llarg dels pròxims quatre anys va a donar-se la major oferta d'ocupació pública de les últimes dècades: 13.000 vacants de les quals en el Decret de hui es convoquen 3.000 per al cos de Mestres en 2018.
 
La FE CCOO PV valora el Decret com a molt bona notícia. És bo per a les persones que podran transformar la seua ocupació precària en una ocupació estable, objectiu bàsic de CCOO com a sindicat de clase que defensa la qualitat de l’ocupació. També per als i les qui puguen accedir a una ocupació de qualitat des de fora del sistema, per primera vegada. També per a les plantilles perquè  l'ocupació de carrera és el nucli dur del sistema educatiu. I sobretot per a l'alumnat perquè aquesta convocatòria permetrà avançar en l'estabilitat de les plantilles i en la continuïtat dels equips educatius, base d’una educación de qualitat.

Partim d'una taxa d'interinitat superior al 29 % en País Valencià, la qual cosa va a dificultar arribar a complir l'objectiu de l'Acord, un 8 % d'interinitat al final del procés extraordinari. La FE CCOO PV ha demanat en mesa que es negocie el primer trimestre de 2018 l'oferta per a 2019 i 2020, les 7.500 vacants de Secundària i altres cossos previstes, incloent el repartiment de places per especialitats. D'aquesta manera les persones que estan preparant oposicions a aqueixos cossos tindrien clara la seua distribució i podran organitzar-se. 

Quant a les proves selectives, la FE CCOO ha fet arribar al Ministeri la seua proposta de sistema d'accés. La FE CCOO PV ha demanat hui a Conselleria que dóne suport a les següents peticions: no eliminatorietat de les fases i proves, augment de l'optativitat (nombre de boles), adequació de les proves pràctiques, pedagògiques i didàctiques a la pràctica docent, canvi del pes de les fases a 55 % oposició i 45 % concurs, augment del valor de l'experiència a 10 de 13 punts possibles en la fase de concurs, còmput màxim del valor de l'experiència a partir dels 10 anys de servei, manteniment dels temaris per a la convocatòria de 2019, màxim de 60 opositors i opositores per tribunal, publicitat de criteris d'avaluació i correcció i flexibilització de terminis per a situacions especials (com ara malalties i maternitat).

La proposta de FE CCOO té totes les garanties jurídiques necessàries ja que compleix amb l'actual marc normatiu així com amb tota la jurisprudència. 

Finalment, la FE CCOO PV demana que aquesta oferta del cos de Mestres estiga acompanyada de la negociació d'un Acord de plantilles que recupere el tutor o tutora perduts en la retallada de plantilles. Enten que és la manera de dotar de plantilles estables i suficients als centres.
 

La FE CCOO PV dóna suport a la convocatòria de 3000 vacants del cos de Mestres en 2018

9 de novembre de 2017, 13:38