Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

23 de novembre de 2017, 13:44

La FE CCOO PV demana obrir la negociació d'un acord de recuperació salarial a la junta de portaveus

També tornar aquest curs a les 18 hores en Secundària, tornar a les plantilles prèvies a les retallades en Primària i Infantil, així com acabar amb les retallades en IT són algunes de les reivindicacions fetes pel sindicat.

En la Junta de portaveus celebrada hui la FE CCOO PV ha plantejat la necessitat d'abordar un calendari de negociació que tinga associat el finançament necessari per a acabar definitivament amb les retallades en educació i poder avançar en la millora de la qualitat educativa.
La FE CCOO PV ha demanat que es contemplen termes amplis per a tractar els ROFs, plantilles i una altra normativa d'ampli calat de manera que tot el professorat puga participar de forma efectiva en la millora dels esborranys.
 
És necessari arribar a un acord de plantilles en tots els cossos que permeta superar les retallades patides i avançar en la baixada de ràtios, 18 hores en Secundària i altres cossos, recuperació de tutores i tutors en Primària, recuperació de suports en Infantil, els 4 grups en EOI i establiment de plantilles orgàniques àmplies en artístiques.

El professorat ha patit la pèrdua de més d'un 12 % de poder adquisitiu. la FE CCOO PV ha plantejat la necessitat d'un acord de recuperació salarial, incloent l'actualització de sexennis, complements unipersonals i el reconeixement salarial de tasques com les coordinacions. En aquest sentit la FE CCOO PV exigeix que no torne a haver-hi retards en el pagament de la nòmina.

La FE CCOO PV entén que es necessita també un nou acord de professorat interí que contemple la seua equiparació al funcionariat de carrera en temes com la protecció a la maternitat i la lactància, llicències, reduccions de jornada i uns altres. Un acord que protegisca realment els drets d'aquest professorat ha de ser molt més que una eina per a ordenar borses de treball.
 
Així mateix, ha plantejat la urgència de millora del pla d'infraestructures educatives, incloent la retirada del fibrociment en tots els centres que encara ho tenen en les seues estructures.
 
Igualment la FE CCOO PV vol que es negocie horari i reglaments de personal educatiu complementari i ha demanat explícitament que Conselleria retire el recurs contra la sentència guanyada per CCOO que diu clarament que les educadores i educadors no són monitors de menjador. 

Aquest curs és crucial per a millorar el Decret de permisos i llicències, el model de SPES, el futur dels centres ISEACV i la convocatòria d'oferta pública d'ocupació.

La FE CCOO PV exigeix al Govern valencià un compromís de finançament que permeta dotar dels recursos necessaris les millores plantejades. La FE CCOO PV ha plantejat un calendari assumible per l'administració sempre que es done aqueix compromís que ens permeta passar de l'actual insuficient 4 % del PIB dedicat a l'educació pública en País Valencià a un 6 % que ens situe en nivells comparables a països del nostre entorn socioeconòmic. CCOO PV, com a sindicat promotor de la campanya per un finançament just del País Valencià, treballarà també per a exigir els recursos necessaris al govern de l'estat. 

La FE CCOO PV entén que l'augment del finançament públic en educació és el camí per què la negociació plantejada tinga resultats desitjables quant a la millora de la qualitat de l'ensenyament.

La FE CCOO PV demana obrir la negociació d'un acord de recuperació salarial a la junta de portaveus

23 de novembre de 2017, 13:44