Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

28 de novembre de 2017, 14:46

Finalitza l'aplicació de l'Acord salarial i laboral de 8 de maig de 2007 aconseguit per CCOO, UGT, ANPE, CSIF i CEMSATSE

Es publiquen els criteris de classificació de centres dels quals depenen els complements de càrrecs directius

La FE CCOO PV exigeix la negociació de nous acords que permeten superar les retallades laborals i salarials
 
Es publicà ahir en el DOGV la resolució que marca els criteris de classificació de centres docents, document del qual depèn el complement salarial per càrrec unipersonal dels equips directius.

La reclassificació suposà una millora de l'antiga classificació, va ser aconseguida en l'Acord de 8 de maig de 2007 i encara estava sense desenvolupar. Finalitza així l'aplicació d’un acord sindical que va suposar en 2008 una gran millora salarial de tot el professorat.
 
El 8 de maig de 2007 els sindicats CCOO PV, FETE UGT PV, ANPE, CSI-CSIF i CEMSATSE van signar amb la Conselleria d'Educació un acord laboral i salarial que va suposar en eixe moment el major increment de sou de les últimes dècades, que va incloure una pujada de 130 € mensuals per a tot el professorat, la pujada dels sexennis fins a equiparar-los amb els majors de l'estat i un augment dels complements de càrrecs directius. És aquest últim punt el que quedava pendent de desenvolupament fins a la normativa publicada hui.

Quant a les millores laborals cal recordar que l'Acord de 8 de maig va comportar l'augment de la plantilla de suport en Infantil (després retallada per l'Ordre de plantilles del PP) i el compromís de negociació de l'Acord de professorat interí de 2010, actualment en vigor.

La FE CCOO PV considera que és el moment de negociar nous acords de plantilles i un nou acord salarial, una vegada esgotat l’antic acord. L'Acord de 2007 s'ha vist superat per les retallades patides des de 2010 i és necessari tornar a negociar les condicions laborals i salarials del professorat per a augmentar la plantilla, completar l'equiparació de condicions laborals del professorat interí amb el de carrera i recuperar el poder adquisitiu perdut.

Finalitza l'aplicació de l'Acord salarial i laboral de 8 de maig de 2007 aconseguit per CCOO, UGT, ANPE, CSIF i CEMSATSE

28 de novembre de 2017, 14:46