Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

11 de gener de 2018, 16:59

La FE CCOO PV rebutja el caràcter mecanicista i adoctrinador del currículum LOMCE

La FECCOOPV dóna suport a la reducció de l'oferta de Religió / Valors Ètics en l"ESO y la potenciació de la comunicació oral en llengua estrangera


 
Des de la FECCOOPV assenyalem que els principals problemes que s'han d'afrontar respecte al currículum estan generats pel disseny i principis que imposa la LOMCE. Entenem que la LOMCE facilita el caràcter mecanicista i adoctrinador del currículum, a més d'afavorir l'abandó escolar primerenc. És un currículum de talla única que no respon a la diversitat de les escoles i provoca una sagnia d'alumnat, especialment entre els estudiants de nivells socioeducatius més desfavorits.

L'abandó escolar està relacionat, junt d'altres variables, amb l'absència d'interès per part de l'alumnat i l'escassa rellevància i utilitat del currículum escolar. La LOMCE accentua el caràcter mecanicista, repetitiu i previsible del currículum, impossibilitant l'autonomia dels centres i establint una jerarquia d'assignatures que prioritza aquelles que considera “útils” per a triomfar en la vida laboral, des d'un punt de vista neoliberal.

La LOMCE ha aguditzat notablement l'aprenentatge memorístic i el control dels coneixements acumulats a través d'exàmens estandarditzats, els resultats dels quals marquen la línia divisòria entre el fracàs i l'èxit escolar. És un currículum de caràcter enciclopèdic, ple de dades fragmentades en múltiples assignatures, la qual cosa considerem un greu error.

A més es manté l'adoctrinament religiós a través de la catequesi de Religió catòlica. El contingut d'aquesta catequesi podria entrar en oberta contradicció amb el de les disciplines corresponents a les Ciències Socials i Naturals, la Física i la Filosofia, i no haguera de tenir lloc dins del currículum escolar.

CCOO aposta per la importància de construir un currículum alternatiu, adaptat a les necessitats futures de l'alumnat, més personalitzat i que facilite a l'alumnat oportunitats per a trobar solucions a situacions de la vida real i, per descomptat, que evite l'adoctrinament religiós. Alguns aspectes dels plantejaments LOMCE s'han pogut salvar amb les propostes d'una educació inclusiva per al País Valencià.

En el projecte presentat hui en mesa sectorial, dins de l'escàs marge de maniobra que permet la LOMCE, la Conselleria d'Educació planteja una sèrie de canvis pedagògics als que dóna suport la FE CCOO PV: potenciació de la comunicació oral en llengua estrangera, possibilitat de tallers d'aprofundiment i de projectes interdisciplinaris, reducció de la Religió al mínim que imposa la LOMCE.

La FE CCOO PV s'ha pronunciat en contra de l'augment horari per a l'alumnat de 1r de Batxillerat. Considerem que aqueixa mesura no afavoreix la reducció de l'abandó escolar i sí augmenta el caràcter enciclopèdic i acumulatiu del currículum.

La FE CCOO PV ha traslladat a l'administració les aportacions d'associacions i col·lectius de professorat de diverses especialitats, perquè es tinguen en consideració.

La FE CCOO PV rebutja el caràcter mecanicista i adoctrinador del currículum LOMCE

11 de gener de 2018, 16:59