Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

12 de febrer de 2018, 12:27

La FE CCOO PV reclama la convocatòria de mesa compromesa per a abordar la nova norma que regule al personal educatiu no docent

És el moment de reprendre la normativa que millore les condicions laborals d'educadores d'infantil, educadores d'educació especial i fisioterapeutes

Durant el curs passat van haver-hi diferents cites d’una mesa que podíem denominar “tripartita”: Conselleria d’Educació, Conselleria d’Administració Pública i la part sindical. En aquest fòrum es va tractar la normativa per a poder establir noves condicions de treball per al personal educatiu no docent que atén alumnat en els centres educatius valencians: educadores d’educació infantil, educadores d’educació especial i fisioterapeutes. La negociació es va paralitzar mentre hi van haver mobilitzacions d’aquest col·lectiu. Ara, ben entrat el mes de febrer, des de la FECCOOPV reclamem la convocatòria de la mesa compromesa per tal de seguir incidint en la nostra taula reivindicativa bàsica, que és:
 
Reclassificació dels llocs de treball d’Educadores al grup B (ara són C1)
Reconeixement de la tasca educativa i participació en l’equip multidisciplinari
Funcions clares sense possibilitats d’interpretació
Formació contínua
Oferta d’Ocupació Pública
Convocatòria anual de Comissions de Servei
Concursos de trasllats
Promoció professional 
També demanem la retirada del recurs interposat per la Conselleria d’Educació contra la Sentència que va guanyar CCOOPV i en la que es reconeix que les Educadores d’Infantil i les d’Educació Especial no són monitores de menjador. Aquest recurs el varem interposar en octubre de 2016 i estem a l’espera del pronunciament del TSJ al respecte.
 
A més, durant el primer trimestre d’aquest curs 2017-2018, la FE CCOO PV ha treballat per tal d’aconseguir avanços per a aquest col·lectiu:
 
Estudi i supervisió dels pressupostos de 2018 per fer efectiva la reclassificació d’Educadores d’Infantil ,donada l’existència de titulació escaient per a grup B (Tècnic Superior en Educació Infantil).
Petició mitjançant el Consell Valencià de la Formació professional i en Mesa Sectorial d’Educació de l’establiment d’un itinerari formatiu per a poder arribar a la reclassificació dels llocs d’Educadora d’Educació Especial enllaçada al Títol Superior en Integració Social.
Petició en el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana per a que la normativa que desenvolupe el Decret d’Escola Inclusiva observe aquestes professionals i les seues funcions.

La FE CCOO PV reclama la convocatòria de mesa compromesa per a abordar la nova norma que regule al personal educatiu no docent

12 de febrer de 2018, 12:27