Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

9 de març de 2016, 18:00

FE CCOO PV defensa la participació, el consens i l'atenció educativa en el model de jornada escolar i denúncia greus deficiències en la inversió educativa

Les bones propostes educatives sense recursos econòmics creen accessos desiguals a l"educació

La Conselleria d’Educació ha lliurat als agents socials i organitzacions cíviques de la comunitat educativa un esborrany de l’Ordre amb la que es regula el procediment de sol·licitud i aprovació del model de jornada escolar conegut com jornada continuada. Aquesta documentació va ser lliurada ahir, 8 de març, a les 14.30 i la mesa sectorial – i per tant, definitiva – està convocada per a demà, 10 de març, a les 18.30. Amb aquest període de temps tan curt, la FE CCOO PV destaca que a la pràctica s’està impedint la participació plena del professorat i encara més la de la comunitat educativa en la valoració i aportacions per al projecte. Per molt positiu, en abstracte, que siga el projecte no serà veritablement educatiu si no ha estat participat de forma ampla i enriquidora per la comunitat educativa. Per aquest motiu la Federació d’Ensenyament ha demanat una valoració i aportacions a tota la seua afiliació de forma urgent i denúncia les mancances que aquesta forma de crear normativa porta associades.
 
La proposta posada damunt de la taula per l’Administració Educativa ha estat valorada  des de CCOO PV en la seua vesant pedagògica com un projecte positiu i un avanç en l’atenció educativa donat que exigeix la presentació d’un pla pedagógic amb propostes de millora als àmbits: pedagògics, de convivència, de coordinació, de coeducació i igualtat, de conciliació de la vida laboral i familiar i de la salut. L’esborrany també exigeix als centres que puguen acollir-se a una jornada amb totes les hores lectives compreses abans de l’hora del menjador  que mantinguen el transport i el menjador, que les activitats educatives (dissenyades des del pla pedagògic) siguen d’oferta obligatòria i d’accés gratuït i que l’horari d’apertura dels centres siga com a mínim de 9 a 17h. en qualsevol cas.
Pel que fa a la participació i el consens, el disseny de procediment els afavoreix en exigir-los en els següents àmbits: claustre de professorat, consell escolar de centre, consell escolar municipal i consulta directa a les famílies. La FE CCOO PV subratllem l’avanç que suposa exigir un informe favorable del Consell Escolar Municipal.
 
L’altra crítica que fem des del sindicat al projecte és l’absència de compromís de dotació pressupostària per a implantar aquest model per part de l’Administració Educativa. El finançament de l’atenció educativa extra-currricular recaurà exclusivament en els ajuntaments  i en les organitzacions de caire voluntari. D’aquesta manera solament els ajuntaments amb suficients recursos econòmics podran sostenir la llibertat d’elecció de jornada escolar per a la seua comunitat educativa i també el accés a aquesta educació extra-curricular tan necessària per al creixement de l’alumnat als àmbits social i cultural.
 

FE CCOO PV defensa la participació, el consens i l'atenció educativa en el model de jornada escolar i denúncia greus deficiències en la inversió educativa

9 de març de 2016, 18:00