Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Web Participació

dilluns 4 de desembre de 2017

Modificació parcial de l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 27 de novembre de 2008

Acord de 19 d'octubre de 2017, pel qual es modifica parcialment l'Acord 
del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 
27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació per a garantir la 
qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la 
Dependència, modificat per l'Acord de 7 d'octubre de 2015. (Resolució de 
2 de desembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Política Social, Famílies i 
Atenció a la Dependència i a la Discapacitat i Resolució de 3 de novembre de 
2015, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat)

Per aquest motiu, i per a garantir l'estabilitat en l'ocupació, en el present acord s'adopten 
mesures com l'habilitació excepcional de persones amb una experiència 
demostrada, així com l'habilitació provisional per a persones que havent treballat, no 
complisquen amb el requisit de l'experiència, i es comprometen a participar en els processos 
d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral que convoquen des de l'àmbit 
autonòmic o estatal, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats 
de professionalitat o títols de formació professional, donant resposta a les necessitats 
de qualificació dels professionals sense l'acreditació requerida.

Per tant, els continguts de la modificació que ara es proposa, deixen sense efecte els de l'Acord 
de 7 d'octubre de 2015, per estar afectat en tots els seus termes.

L'ACORD ESTÀ SIGNAT DES DEL 19 D'OCTUBRE.

Modificació parcial de l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 27 de novembre de 2008

dilluns 4 de desembre de 2017

Àrees temàtiques relacionades

Sectors - Ensenyament Privat - Notícies Ensenyament Privat
Àrees - Formació - Discapacitats

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Ara! Salaris, Ocupació Pública i Drets
 • Portal de transparència
  • Grup Facebook SOM educació SOM ciutadania
  • Grup Facebook del CGT
 • LOMCE
 • Sectors socioeducatius: discapacitat, menors, oci.
 • eres estudiant?
  • Grup de google sobre adjudicacions
  • Grup de Facebook sobre adjudicacions
 • Pels drets socials i lingüístics
 • Bloc de Pau Diaz, permanent sindical de FE CCOO PV
 • BLOC "SOM educació, SOM ciutadania
  • Recull de publicacions
  • aplicació per a mòbil
 • Blog de Roberto Romero
 • fibrociment? NO, gràcies
 • Pàgina WEB de la Conselleria
  • Escola Vicent Ventura
  • Ràdio Sindical - Resistència