Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

dijous 11 de maig de 2017

Correcció d'errades. Llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny. DOCV Núm. 8037 11/05/2017

  • Termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a poder reclamar

Les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el docent de professors d'Arts Plàstiques i Disseny, seran exposades al públic en la seu de la conselleria i en la pàgina d'internet http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones

Correcció d'errades. Llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny. DOCV Núm. 8037 11/05/2017

dijous 11 de maig de 2017

Documents relacionats

Resolució
Llistat d'Admesos i Exclosos - Correccions d'errors

Àrees temàtiques relacionades

Sectors - Ensenyament Públic - Notícies E. Públic
Sectors - Ensenyament Públic - Accés a la funció pública
Àrees - Ocupació - Notícies Ocupació
Àrees - Ocupació - Oposicions