Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Web Participació

dijous 11 de maig de 2017

Correcció d'errades. Llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional DOCV Núm. 8037 11/05/2017

 • Termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a poder reclamar

Les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el docent de professors d"Arts Plàstiques i Disseny, seran exposades al públic en la seu de la conselleria i en la pàgina d'internet http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones

Correcció d'errades. Llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional DOCV Núm. 8037 11/05/2017

dijous 11 de maig de 2017

Documents relacionats

Resolució
Llistat d'Admesos i Exclosos - Correcció d'errors

Àrees temàtiques relacionades

Sectors - Ensenyament Públic - Notícies E. Públic
Sectors - Ensenyament Públic - Accés a la funció pública
Àrees - Ocupació - Notícies Ocupació
Àrees - Ocupació - Oposicions

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Ara! Salaris, Ocupació Pública i Drets
 • Portal de transparència
  • Grup Facebook SOM educació SOM ciutadania
  • Grup Facebook del CGT
 • LOMCE
 • Sectors socioeducatius: discapacitat, menors, oci.
 • eres estudiant?
  • Grup de google sobre adjudicacions
  • Grup de Facebook sobre adjudicacions
 • Pels drets socials i lingüístics
 • Bloc de Pau Diaz, permanent sindical de FE CCOO PV
 • BLOC "SOM educació, SOM ciutadania
  • Recull de publicacions
  • aplicació per a mòbil
 • Blog de Roberto Romero
 • fibrociment? NO, gràcies
 • Pàgina WEB de la Conselleria
  • Escola Vicent Ventura
  • Ràdio Sindical - Resistència