Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

dimarts 13 de juny de 2017

Cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny: Correcció d'errors Llistat de persones aspirants admeses i excloses

  • Data Pub. 12/06/2017

CORRECCIÓ D'ERRADES de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.

Cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny: Correcció d'errors Llistat de persones aspirants admeses i excloses

dimarts 13 de juny de 2017

Vincles d'interès relacionats

Web de la Conselleria

Àrees temàtiques relacionades

Sectors - Ensenyament Públic - Accés a la funció pública