Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

dimarts 31 de octubre de 2017

Protocol assetjament laboral centres docents

  • Aprovat el 4/10/2017 en Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Trebal

STOP ASSETJAMENT

STOP ASSETJAMENT

Totes les persones han de ser tractades amb dignitat; tenen dret a la integritat moral i física i a la no-discriminació, tot això garantit per la Constitució Espanyola, la normativa de la Unió Europea, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) i la legislació laboral espanyola.

Protocol assetjament laboral centres docents

dimarts 31 de octubre de 2017

Documents relacionats

Protocol assetjament laboral centres docents
Protocolo acoso laboral centros docentes

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies
Sectors - Ensenyament Públic - Salut Laboral