Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

dilluns 29 de gener de 2018

Per la millora de les condicions laborals del Professorat Associat

Secció Sindical de CCOO-PV a la UVEG

Secció Sindical de CCOO-PV a la UVEG

CCOO denúncia una vegada més en el fet que la situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat Associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d"obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries. Les mancances i discriminacions que afecten el professorat Associat continuen dibuixant un panorama impropi d"una Universitat que es pretén avançada i compromesa amb la qualitat docent i investigadora.
 
Volem recordar també les millores que al llarg dels darrers anys ha proposat i aconseguit CCOO per al professorat Associat: consideració dels seus treballs a la Memòria d"Investigació, aprovació de criteris per a la renovació de contractes, modificació del barem de contractació d"Ajudants Doctors per a no entrebancar la seua carrera acadèmica, recuperació del Programa d"Estabilització del professorat Associat, augment de l"oferta de places d’Ajudant Doctor o extensió de la durada dels contractes de segon quadrimestre, entre altres.
 
CCOO exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat Associat, començant pels més sagnants i que s’encete decididament la millora de les seues condicions laborals i acadèmiques, sobretot perquè algunes d’elles ni tan sols necessiten de més recursos pressupostaris. Cal, per tant, començar a abordar urgentment (des del Rectorat de la Universitat de València, però també des de la Generalitat i el Govern central) entre altres, qüestions com ara:
 
- Millores retributives.
- Reconeixement del conjunt de les tasques realitzades pel professorat associat dintre de la seua dedicació i eliminació de discriminacions.
- Obrir vies de promoció, particularment als departaments amb gran nombre d’Associats que estan cobrint necessitats docents estructurals.
- Millorar l’assignació de la docència, amb una millor adequació amb la seua experiència professional i defugint la utilització del professorat associat com a últim recurs de flexibilitat i ajust del POD.
- Creació de noves figures contractuals.
- Modificació de la participació del professorat associat als òrgans de govern.

CCOO reitera el seu compromís de continuar treballant per aconseguir aquestes reivindicacions i d’altres que es puguen plantejar i insta al Rectorat de la Universitat de València a encetar el més aviat possible un procés de negociació sobre aquestes qüestions. Procés que ha de desenvolupar-se, com en totes les qüestions laborals de la Universitat, a la Mesa Negociadora. Fem, per tant, una crida a totes les seccions sindicals per treballar conjuntament en la resolució d’aquests problemes.
 
També exigim a la Conselleria d’Educació que prenga les mesures que són de la seua competència, agilitze les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.
CCOO continuarà treballant, amb la negociació i la mobilització, per millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 

Per la millora de les condicions laborals del Professorat Associat

dilluns 29 de gener de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Sectors - Universitat - Notícies Universitats Públiques