Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

divendres 29 de desembre de 2017

Sol·licitud d"incorporació, pròrroga o modificació dels concerts educatius

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions relatives a la sol·licitud d"incorporació, pròrroga o modificació dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2018. [2017/11658]

Instruccions al document annex o al següent enllaç

Sol·licitud d"incorporació, pròrroga o modificació dels concerts educatius

divendres 29 de desembre de 2017

Documents relacionats

Instruccions Concerts