Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

martes 12 de mayo de 2015

Aprenents, Becaris i Treball precari

CCOO publica una guia sobre pràctiques en l'empresa

  • Recurs d'acció sindical per a les persones delegades i informació actualitzada als i les joves treballadores

"Aprenents, becaris i treball precari" pretén ser una ferramenta útil per a identificar i diferenciar les pràctiques que es realitzen en els centres de treball d'aquelles activitats que han de cobrir-se mitjançant contracte laboral.

Detall de la portada

Detall de la portada

La Guia està destinada a informar als joves en pràctiques dels seus drets i facilitar als delegats i delegades sindicals de CCOO una ferramenta d'intervenció per a evitar els abusos que pateixen els joves en les empreses i administracions públiques.

El document té dos grans blocs:

Pràctiques no laborals, en les quals no hi ha contracte ni salari encara que pot haver-hi, en algun cas, beques o ajudes.

Pràctiques laborals, que es realitzen amb un contracte de treball baix determinades condicions i en les quals el salari és generalment inferior al que s'obtindria amb un contracte laboral "normal".

A més, arreplegam molta informació interessant com:

* Els avantatges econòmics que obtenen les empreses.
* La documentació necessària per a realitzar la pràctica.
* Els drets de la representació sindical.
* Què és la formació dual?
* etc.

 

CCOO publica una guia sobre pràctiques en l'empresa

martes 12 de mayo de 2015

Documentos relacionados

Guía sobre prácticas en la empresa

Áreas temáticas relacionadas

Informació - actualitat