Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

miércoles 2 de septiembre de 2015

Oferta formativa Escola Permanent de Persones Adultes Vicent Ventura

  • Ensenyament reglats: Alfabetització i neolectors, Educaió bàsica
  • Cicles de grau mitjà i superior, accés a la Universitat, Espanyol, Informàtica, Valencià, Dibuix...

Període de matrícula obert des de dijous 3 de setembre fins al 14 de setembre, depenent del curs i de si es tracta de nou alumnat o persones que ja han assistit a qualsevol curs de l'escola durant el 2014-15 i promocionen dintre de la mateixa assignatura.

Els cursos comprenen els nivells oral, elemental, mitjà...

Els cursos comprenen els nivells oral, elemental, mitjà...

L'Escola Vicent Ventura és un projecte educatiu impulsat per la Secretaria de Formació de CCOO del PV en el marc del programa de la Generalitat Valenciana per a l"animació i promoció de l"educació permanent de persones adultes.

Va nàixer amb l"objectiu de millorar la formació bàsica i instrumental, donant respostes concretes a necessitats personals de formació, i amb la pretensió d"esdevenir un instrument operatiu, pràctic i flexible que permetera en tot moment adaptar-se a les necessitats formatives de l’alumnat i que poguera enriquir-se a partir de l’experiència.

Calendari de matriculació als cursos 2015/16 

L'horari de matrícula és de 9,30 hores a 13,00 hores

GES 2 (presencial i a distàcia)
Antic alumnat: 3 de setembre
Nou alumnat: 7 de setembre

Anglés 
Antic alumnat: 3 de setembre
Nou alumnat: 10 de setembre

Informàtica
Antic alumnat: 4 de setembre
Nou alumnat: 9 de setembre

Valencià
Antic alumnat: 3 de setembre
Nou alumnat: 14 de setembre

Preparació proves cicle superior:
Antic alumnat: 3 de setembre
Nou alumnat: 8 de setembre

Alfabetització:
Antic alumnat: 3 de setembre
Nou alumnat: 8 de setembre

Espanyol per estrangers:
Antic alumnat: 3 de setembre
Nou alumnat: 8 de setembre

Mou-te, Enredra't i Dibuix (de 12h a 13h)
Antic alumnat: 4 de setembre
Nou alumnat: 11 de setembre 

Documentació necessària

 Alumnat nou:
• 2 fotos de carnet
• Fotocòpia del D3 de stembreNI, NIE, ó Passaport

Per al Graduat en Educació Secundària Adults (segón nivell) GES2:
Certificat notes 3r nivell ESO. Original i fotocòpia.

Les persones que ja han assistit a qualsevol curs de l'escola durant el 2014-15 i promocionen dintre de la mateixa assignatura ( anglés, valencià, informàtica…) es consideren antics alumnes i es matriculen en dies diferents.

Oferta formativa Escola Permanent de Persones Adultes Vicent Ventura

miércoles 2 de septiembre de 2015

Áreas temáticas relacionadas

Informació - actualitat