Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016
 • Nº 20 · “ESTÀ EN LES TEUES MANS… Per la Formació”

  Per què és important la formació per l’ocupació per al treballador i la treballadora? En l'actualitat, el mercat del treball ens obliga a millorar constantment la nostra qualificació professional. En este sentit, la formació com a activitat permanent ajuda a millorar la nostra posició en el mercat de treball. Per a CCOO la millora de les qualificacions no pot ser només un imperatiu econòmic. Està en joc una important dimensió social davant del risc que implicaria l'augment de la escletxa entre persones qualificades i les no qualificades, entre ocupats i parats, entre rics i pobres. Majors nivells de formació possibiliten majors oportunitats d'accés a millors condicions laborals.
 • Formación para delegados y delegadas

  Formación para delegados y delegadas
  Para CCOO la mejora de las calificaciones no puede ser solos un imperativo económico. Está en juego una importando dimensión social delante del riesgo que implicaría el aumento de la brecha entre personas bien calificadas y poco calificadas, entre ocupados y parados, entre ricos y pobres. Unos mayores niveles de formación posibilitan unas mayores oportunidades de acceso a mejoras condiciones laborales. Cursos presenciales y a distancia
 • Formació per delegats i delegades

  Formació per delegats i delegades
  Per a CCOO la millora de les qualificacions no pot ser sols un imperatiu econòmic. Està en joc una important dimensió social davant del risc que implicaria l’augment de la bretxa entre persones ben qualificades i poc qualificades, entre ocupats i aturats, entre rics i pobres. Uns majors nivells de formació possibiliten unes majors oportunitats d’accés a millores condicions laborals.
 • Treballadors i treballadores en actiu

  Treballadors i treballadores en actiu
  Els treballadors i les treballadores al servei de les administracions públiques podran participar de manera limitada, segons els criteris establerts en l’Ordre TAS/2783/2004 CCOO PV pretén amb el seu treball col·laborar i estendre la formació per a l’ocupació a totes les persones, a fi de millorar les seues capacitats d’acord amb el context productiu i econòmic i del desenvolupament social i personal.
 • Trabajadores y trabajadoras en activo

  Trabajadores y trabajadoras en activo
  CCOO PV pretende con su trabajo colaborar y extender la formación para la ocupación a todas las personas, con el fin de mejorar sus capacidades de acuerdo con el contexto productivo y económico y del desarrollo social y personal.