Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

2- Negociació col·lectiva i formació contínua

portada

portada

Durada total 21 h, amb els mòduls:

- EL SALARI I LA NÒMINA (7h)

- LA FORMACIÓ CONTÍNUA (7h)


- PROTECCIÓ SOCIAL (7H)


continguts


1.- Serveis públics i qualitat de vida

2.- L’estat de benestar i la protecció social com expressió de drets de ciutadania front a la ciutadania de la propietat i la ciutadania del consum.


Recomendar

2- Negociació col·lectiva i formació contínua