Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

lunes 25 de abril de 2016

Voluntat política com a factor determinant

  • Artricle de Manel Nieto, Secretari General CCOO Comarques del Nord

Manel Nieto

Manel Nieto

En aquesta ocasió, he cregut convenient fixar el focus en una voluntat concreta de govern. Que ens permeta valorar el grau de compliment i compromís dels nostres governants locals i si després d'un canvi de govern es transita pel camí promés, tot i sabent vostés que generalment les mesures posades a la disposició de l'interés general dels seus conciutadans no sempre genera resultats immediats, però ens permet veure si es va en el camí correcte per a atendre les necessitats de les seues gents, i si açò és així, no cal dir que s'haurà atés les expectatives de CCOO en els compromisos amb les polítiques actives d'ocupació, l'atenció a les persones, la qualitat de vida, etc.
En aquesta ocasió la mà i la ment se m'han anat a la capital de l"Alcalatén, l'Alcora. On l'impacte de la crisi ha atacat de ple l'economia alcorina i el seu sector productiu principal: la ceràmica. La destrucció forta de llocs de treball en el període de crisi ha tingut una incidència especialment notable entre la població més jove, majors de 55 anys i dones, que unida a les altes taxes d'inactivitat i a les mancances de qualificació, planteja reptes urgents de correcció, ja que es converteixen en col·lectius amb un risc fort d'exclusió social.
Lluny de la improvisació i de l'aplicació de "pegats" temporals, aquesta realitat requereix d'una estratègia integral d'ocupació i de formació basada en una gestió eficient de tots els recursos disponibles. Un pla coordinat amb els agents socials i econòmics, que aglutine totes aquelles accions destinades a millorar l'accés al mercat de treball i les possibilitats d'ocupació, especialment per als col·lectius més vulnerables, i que contribuïsca a generar ocupació de qualitat.
Aquest és el camí emprés pel Govern de l'Alcora, afrontant un projecte rigorós que cerca incrementar l'activitat econòmica i l'ocupació i protegir els que més ho necessiten, des de la meua humil opinió i pel que observem, desenvolupant accions com El PLA L'ACORA OCUPA, que engloba totes les polítiques d'ocupació, ajudes i plans de formació que es duran a terme des de l'Ajuntament de l'Alcora. Els seus eixos principals d'acció són: les brigades d'ocupació, els cursos per a aturats, ajudes a emprenedors, premis a l’emprenedurisme, ajudes a la rehabilitació i pintura de façanes i ajudes de responsabilitat social corporativa, que tenen com a objectiu la reactivació de l'economia local. Aquest pla presenta novetats importants com el canvi en la planificació de les brigades d'ocupació (passen d'1 a 4 mesos, i s'hi inclou formació), convenis de col·laboració amb entitats per a oferir cursos i tallers de formació i la introducció de cursos per a emprenedors, entre d’altres.
Pel que sembla, el Govern de l'Alcora aposta de forma decidida per la formació, factor determinant per a aconseguir un lloc de treball, així com per la qualitat de l'ocupació, com ho posa de manifest el canvi en les brigades, millorant les condicions de les persones empleades, i a més, incloent-hi formació, que permetrà augmentar les seues possibilitats de reinserció al món del treball. Els estrats de població menys formats són els que registren els majors índexs de destrucció d'ocupació i les taxes més altes d'atur. Per açò, també cobra importància a L'Alcora Ocupa la signatura d'acords de col·laboració amb diferents entitats per a la realització de tallers, de cursos i d’altres accions formatives dirigides a millorar l’ocupabilitat de les persones que les realitzen.
L'Ajuntament de l'Alcora també aposta per l’emprenedurisme amb la finalitat de donar suport i fomentar les iniciatives empresarials a l'Alcora amb garanties d'èxit i continuïtat, i afavorir així la creació d'ocupació. Les ajudes econòmiques dirigides a emprenedors es complementen amb cursos de formació i servei d'assessorament, amb l'objectiu de garantir l'èxit de les iniciatives empresarials que es posen en marxa en el municipi. Però per a CCOO açò de l’emprenedurisme haguera de ser una opció lliure i voluntària de les persones, i no obligades a açò com a conseqüència de les polítiques aplicades pel PP a l'Estat o al País València, però també la falta d'iniciatives de l'anterior Govern local, per cert, també del PP (ple al quinze).
A més, es té en compte la sectorització en les polítiques d'ocupació, segons l'edat i el sexe, tenint en compte les franges d'edat que tenen més dificultats per a trobar un treball o les dones, que sempre són les més damnificades.
El Govern de l'Alcora, aclarits alguns dubtes que els sorgí a l'inici del seu mandat, aposta clarament pel PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ com a instrument fonamental per a canviar la nostra realitat més propera i lluitar de forma activa contra la desocupació conjuntament amb tots els municipis ceràmics víctimes de la crisi. Per combatre les desigualtats socials, accentuades per la crisi i l'atur, l'Ajuntament ha augmentat considerablement les partides destinades a ajudes socials, sobretot, s'han incrementat les ajudes socials d'emergència (aliments, llum, aigua, lloguer…). Des de CCOO volem saludar que el pressupost de 2016 reflectisca com a prioritats de l'equip de govern: el foment de l'ocupació i les polítiques socials. Es tracta d'un pressupost pensat per a les persones, fet i adaptat als complicats temps socials i laborals.

Voluntat política com a factor determinant

lunes 25 de abril de 2016