Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

jueves 26 de noviembre de 2015

El Consell Confederal de CCOO PV aprova els comptes anuals de 2014

El secretari de Finances, Joan Calatayud, ha presentat els comptes de 2014 que ja han sigut sotmesos al procés d'auditoria externa. Les pèrdues, que ascendeixen a 64.259,95 euros, són menors a les previstes, sobretot per la liquidació en 2014 dels expedients del FOGASA dels exercicis anteriors de 2012 i 2013.

Joan Calatayud, secretari de Finances

Joan Calatayud, secretari de Finances

Els ingressos totals són de 9.789.765,75 euros, uns 400.000 més que en l’any 2013, ja que, com dèiem, l'increment de la facturació dels FOGASA compensa les pèrdues d’ingressos per afiliació i per subvencions, tant finalistes com no finalistes. Pel que fa a les despeses, continuen disminuint per la contínua política d’ajustos aplicada. S'ha reduït la partida de serveis exteriors en més de 200.000 euros i la de personal en prop de 500.000 euros, encara que no tant com s’esperava, perquè s’han hagut de sufragar pèrdues de les fundacions, motivades per la reducció d’ajudes de la Generalitat a la formació, a immigració i a polítiques socials que desenvolupaven aquestes entitats.

Criteris pressupostaris per a 2016
L’escenari previsible, encara en el cas de canvis polítics significatius, es caracteritza per a l’exercici pròxim, segons CCOO PV, per la insuficiència en la recuperació del mercat intern i de la renda disponible en les llars, així com per les dificultats pressupostàries de les administracions públiques. “Per això, les estimacions que hem de plantejar es mantenen en el camp de la restricció”, defensa Calatayud.

El secretari de Finances ha assenyalat que totes les organitzacions que componen CCOO PV han de presentar pressupostos en base zero, és a dir, equilibrats o amb excedent. Qualsevol excepció deu ser acompanyada d’un pla d’ajust. La previsió és que, encara que l’afiliació s’està estabilitzant, les quotes, principal font d’ingrés, representen una quantitat menor. Per això, l’objectiu global mitjà de reducció de les despeses ha de situar-se en l'1,5%.

El Consell Confederal de CCOO PV aprova els comptes anuals de 2014

jueves 26 de noviembre de 2015

Documentos relacionados

Comptes anuals 2014