Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

jueves 26 de noviembre de 2015

La FE CCOO PV avança en transparència fent pública la seua economia i l'estat de la seua afiliació

Som la primera organització sindical a l"ensenyament valencià en fer públics els seus balanços, fent un pas endavant com a sindicalisme de classe participatiu i democràtic.

Les organitzacions sindicals estan obligades a fer públiques determinades informacions econòmiques, pressupostàries i estadístiques segons la llei 9/2013 sobre transparència. Però els informes que ja van fer públics CCOO, CCOO PV superen aquets requisits legals. Nosaltres afegim criteris d"ètica sindical a les exigències legals, i fem públiques més dades. En eixe sentit, la nostra organització sindical de classe va encetar un procés a tots els nivells per a millorar la nostra pràctica i govern des de criteris de transparència i participació democràtica.
 
La FE CCOO PV fa ara públics també les seues dades subjecta també criteris ètics democràtics. Cal assenyalar que junt a aquesta informació que ara fem pública, la nostra organització sindical va decidir impulsar nous mitjans per a promoure la participació i la transparència: consultes on-line a l’afiliació, enfortiment de les xarxes de delegats i delegades als centres educatius, nous mecanismes de comunicació, limitació de mandats per al càrrecs de direcció, etc.
 
Algunes dades a subratllar:
 
Afiliació:
 
Pel que fa a l’afiliació, cal dir que el repte d’augmentar l’afiliació és permanent en CCOO, ja que és garantia de la nostra independència com a organització sindical. A més, ens permet mantenir serveis, negociació, salut laboral, assessorament laboral i jurídic, i igualtat d’oportunitats.
 
En l’actualitat la FE CCOO PV té vora 7.400 persones afiliades. La majoria de baixes responen a motius econòmics, segons expressen les mateixes persones. Les xifres globals d’afiliació es mantenen estables els dos darrers anys. Les variacions d’un any a un altre amb prou feines són d’un 1%.
 
1. L’any 2014 l’afiliació va pujar en 66 persones.
2. A mitjan 2015, l’afiliació ha descendit en 116 persones en aquest any.
4. En el sector de funcionaris de pública es produeixen més baixes. És destacable que en el sector d’interins de pública i en el PSEC l’oscil∙lació és mínima i no arriba al 3% del total.
 
Un sindicat amb els comptes clars:
 
- L’any 2013 vam tenir un balanç positiu de 140.479,13 €.
- Tots els nostres ingressos provenen de les quotes.
- Pràcticament la totalitat de les despeses es dediquen al servei i atenció de l’afiliació, directament o indirecta (manteniment dels locals, atenció telefònica, visites als centres, despeses d’impremta, enviaments en paper, …).
- En 2013, hi ha un capítol important dedicat a mobilitzacions: cartells, autobusos, pancartes, samarretes, falques publicitàries en la ràdio, lloguer de megafonia, etc.
- Els i les permanents sindicals no perceben en cap cas cap complement salarial.
- El balanç de 2014 en breu es tancarà.
 
Cursos de Formació:
 
La formació de la FE CCOO PV es realitza en dues modalitats: teleformació i presencial. En el curs 14/15 es van realitzar quasi 70 cursos de formació arreu del País Valencià.
La majoria de la formació és presencial: es realitza als centres de treball. Procurem disposar d'una oferta formativa distribuïda de manera equilibrada tant des del punt de vista dels col·lectius com de la distribució territorial.
- La prioritat és aquella formació que té una utilitat per al treball concret de docents i educadors.
- El contingut sempre procura ser orientat a la solidaritat, la cooperació i l’educació emancipadora.
- Tots els nostres cursos tenen un caràcter finalista i el sindicat no té cap benefici.

Tota la informació detallada s’enviarà a l’afiliació i serà pública mitjançant el nostre portal de transparència http://recuperemelfutur.org/ on també es recullen els documents de transparència tant de CCOO del País Valencià, com els de Comisiones Obreras a nivell estatal, donat que la nostra organització ja fa públics els seus balanços econòmics i d’afiliació des de fa 2 anys.

La FE CCOO PV avança en transparència fent pública la seua economia i l'estat de la seua afiliació

jueves 26 de noviembre de 2015

Documentos relacionados

Transparència Afiliació
Transparència Formació
Transparència Balanç Econòmic