Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

lunes 18 de abril de 2016

CCOO PV reclama un canvi de rumb en la prevenció de riscos laborals

  • 28 d'Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball

Durant els últims quatre anys, el sindicat constata un retrocés de la prevenció en les empreses. La precarietat laboral, la descentralització productiva i altres factors han contribuït a un repunt de sinistralitat laboral, que es tradueix en 49 persones mortes al País Valencià en un any. Davant aquesta regressió, CCOO PV traslladarà als partits polítics la necessitat d'adequar la prevenció a la realitat laboral actual.

CCOO PV traslladarà als partits polítics la necessitat d'adequar la prevenció a la realitat laboral.

CCOO PV traslladarà als partits polítics la necessitat d'adequar la prevenció a la realitat laboral.

Les polítiques d'ajustament de marcat accent neoliberal com a alternativa d’eixida a la crisi, han provocat una regressió de la prevenció en les empreses durant aquesta darrera legislatura. És inadmissible que, en ple segle XXI, moren 49 persones al País Valencià en un any pel fet d’exercir la seua tasca professional. Pràcticament, una persona morta a la setmana.
 
El debilitament de la negociació col·lectiva, la precarietat laboral, la descentralització productiva entre les empreses valencianes, la desigualtat entre sexes i altres factors contribueixen al repunt de la sinistralitat laboral.
 
Davant aquest escenari, i en el marc del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, CCOO PV vol traslladar a la societat valenciana i, en especial, als partits polítics, la necessitat de posar en marxa les transformacions que forcen un canvi de rumb en la prevenció de riscos laborals, per tal d’adequar-la a la realitat actual. Les mesures que proposem són les següents:
 
1- Reversió de la reforma del marc jurídic de les mútues.
2- Frenar la creixent dualització del sistema públic de salut.
3- Frenar els processos de privatització de la sanitat, agreujats amb la venda de les societats    de prevenció de les mútues a grans grups privats.
4- Controls estrictes per al compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
5- Increment de la plantilla de la Inspecció de Treball i dotar de personal el recentment           creat cos de subinspecció especialitzat en salut i seguretat en el treball.
6- Desenvolupament de l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2015- 2020, i     l’aprovació de l’Estratègia valenciana.
7- Recuperar la inversió en prevenció en les empreses.
8- Establiment de la figura del delegat o delegada de prevenció territorial o sectorial, que     puga accedir al control de les condicions de treball en la xicoteta i molt xicoteta empresa. 

Ocultació de malalties professionals
 
Pel que fa a l’ocultació de les malalties professionals, el cas del càncer laboral és especialment greu. Les estimacions més conservadores situen en 900 casos el nombre de nous diagnòstics anuals de càncer al País Valencià, atribuïbles a exposicions laborals. Les mútues només han comunicat dos casos en l’any 2015. De forma similar, els trastorns produïts pels riscos psicosocials segueixen sense ser registrats, malgrat el seu increment pel deteriorament de les relacions laborals. 

CCOO PV reclama un canvi de rumb en la prevenció de riscos laborals

lunes 18 de abril de 2016

Documentos relacionados

Manifest 28 d'Abril CCOO País Valencià_valencià
Manifiesto 28 de Abril CCOO País Valencià_castellano

Áreas temáticas relacionadas

Acció del sindicat - salut laboral - actualitat