Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

Televisió sense fronteres

CCOO del País Valencià ha resolt donar suport a la Proposició de llei presentada mitjançant la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d'àmbit estatal "Televisió sense fronteres: l'espai de comunicació de les llengües catalana, èuscara i gallega". L'objectiu és garantir legalment i de manera definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió emesos en algunes d'aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les respectives comunitats lingüístiques.

ILP

ILP

La base jurídica de la Proposició de llei és la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, aprovada pel Govern espanyol l'any 1992 i ratificada l’any 2001, per la qual l'Estat està obligat a facilitar la comunicació i les relacions en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisuals entre els territoris que comparteixen un mateix sistema lingüístic.

Televisió sense fronteres

Documentos relacionados

Explicació campanya
Instruccions persones fedataries
Preguntes més frecuents
Resolució Comissió Executiva CCOO PV
Text complet ILP